• Mon. Oct 2nd, 2023

INAAM PC

Games & Software Bank

Evil Cogs (2018) With Carack

ByKhubaib Hanif

Sep 3, 2023

In the game we are assigned the role of a creature made of light, essentially a ray. He found himself in a completely dark world and now he needs to find a way out, and that’s exactly what we’ll do. We move through the levels, go around the traps and try to get to the exit and stay alive. Pleasant music, neat graphics, an interesting plot, a beautiful ray of light and many enemies make the project attractive.

W grze przydzielono nam rolę istoty stworzonej ze światła, a właściwie promienia. Znalazł się w zupełnie mrocznym świecie i teraz musi znaleźć wyjście i właśnie to zrobimy. Poruszamy się po poziomach, omijamy pułapki i staramy się dotrzeć do wyjścia i pozostać przy życiu. Przyjemna muzyka, schludna grafika, ciekawa fabuła, piękny promień światła i wielu wrogów czynią projekt atrakcyjnym.

Na lisano bapesaka biso mokumba ya ekelamu oyo esalemi na pole, mingimingi rayon. Amimonaki na mokili ya molili mpenza mpe sikawa asengeli koluka nzela ya kobima, mpe yango nde tokosala mpenza. Totambolaka na ba niveaux, tokende zingazinga ya mitambo mpe tolukaka kokende na esika ya kobima mpe kotikala na bomoi. Miziki ya kosepelisa, graphiques propre, complot intéressant, rayon kitoko ya lumière mpe ba ennemis ebele esalaka que projet ezala attractive.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *